The KNOTTIN database

References


Gowd, K.H., Yarotskyy, V., Elmslie, K.S., Skalicky, J.J., Olivera, B.M. & Bulaj, G. (2010) Site-specific effects of diselenide bridges on the oxidative folding of a cystine knot peptide, omega-selenoconotoxin GVIA. Biochemistry, 49(12):2741-52